Home 커뮤니티 자유게시판

자유게시판

Maalsam Supporters Recruitment

작성자 최고관리자
작성일 2022.03.07
조회수 722

Maalsam Supporters Recruitment

We are looking for Maalsam supporters as follows, so please apply.

 

- Number of Recruitment : 3members / country

 

- Recruitment period : February. 21st – March. 31st

 

- Supporters Benefits

 1. Priority for free classes: No limit on period and number of times

 2. 10% discount on TOPIK and paid classes

 3. Certificate completion issuance for Korean language course

 4. Invitation of the best supporters to Korea in the near future

 

- Activities that supporters should do

 1. Promotion of Maalsam via online

 2. Maalsam website, related social media (Facebook, Instagram, YouTube) activities and posting comments

 3. Weekly report of the supporter’s activity status (e-mail, group chat)

 4. Supporters who do not perform for a month will lose their qualifications and benefits

 

- Supporters Application Qualifications

 1. Member of Maalsam

 2. Over 18 years of age

 3. Korean language proficiency above beginner level (available Hangeul)

 

- How to apply for supporters

 1. Apply by email: admin@maalsam.com

 2. Send us your resume and the summary of Maalsam promotion plan you made

 

- Announcement of final successful candidates : April 4, 2022

 

If you have any questions, please contact us by email.

Thanks
Tuyn dng cộng tác viên Maalsam

Xin chào, chúng tôi là Maalsam.

Chúng tôi đang tìm kiếm nhng người cộng tác viên với Maalsam như sau, hi vọng các bạn sẽ tham gia với chúng tôi.

 

S lượng ứng viển - 3 người mi quc gia

 

Thi gian tuyn dng - t ngày 21 tháng 2 đến ngày 31 tháng 3

 

Quyn li ca cộng tác viên

1. Ưu tiên các lp hc min phí: Không gii hn thi gian và s ln hc

2. Gim 10% cho khóa TOPIK và các lp tr phí

3. Cp chng ch hoàn thành chương trình hc

4. Li mi từ phía hàn quốc nếu có những hoat động tốt với maalsam

 

Hot đng ca cộng tác viên

1. Giới thiệu quảng bá Maalsam thông qua các hình thức online

2. Trang web Maalsam, s dng phương tin truyn thông xã hi có liên quan (Facebook, Instagram, YouTube) và đ li nhn xét.

3. Báo cáo tình hình hot đng ca nhng ngườcộng tác viên hàng tun (e-mail, phòng trò chuyn)

4. Nhng người cộng tác viên trong mt tháng không có hoạt động s b mt chứng nhận và quyn li

 

Yêu cầu đối với cộng tác viên

1. Bạn là Thành viên Maalsam

2. Trình đ tiếng Hàn sơ cp trở lên (có thể sử dụng tiếng hàn)

3. Độ tuổi từ 18 trở lên

 

Cách đăng ký cộng tác viên

1. Np đơn qua email: admin@maalsam.com

2. Gi hồ sơ và kèm bản kế hoách ý tưởng quảng bá cho hình ảnh maalsam

 

Chúng tôi sẽ Thông báo kết quả vào: ngày 4 tháng 4 năm 2022

 

Nếu bn có bt k câu hi nào, vui lòng liên h vi chúng tôi qua e-mail.

Cơn.