Home 고객센터 공지사항

공지사항

말샘 카카오톡 오픈

작성자 최고관…
작성일 2021.08.06
조회수 876

안녕하세요 말샘입니다. 

 

저희는 학습자분들과 좀 더 편하고 빠르게 의사소통 할 수 있도록 말샘 kakaotalk 을 개설 하였습니다. 

이제 학습자분들께서 kakaotalk 을 통해 저희 말샘 운영팀과 직접 연락을 하실 수 있습니다. 

 

앞으로 관련 공지사항은 말샘 홈페이지 뿐 아니라 kakaotalk 으로도 쉽게 확인할 수 있습니다.  

 

앞으로도 많은 관심과 kakaotalk 친구추가 부탁드립니다.

kakaotalk ID 가 없으신 학습자분들은 playstore 나 appstore 에서 kakaotalk 다운로드 받으신 후  

ID 만드시면 됩니다.

 

감사합니다.

 

http://pf.kakao.com/_DMaYK 

 

위의 링크를 클릭하시면 바로 친구추가 하실 수 있습니다.

 


 

Hello, this is Maalsam.com.

 

We have opened Malsam kakaotalk to communicate with you more conveniently and quickly. 

Now, you can directly contact our Malsam management team through kakaotalk. 

 

From now on, you can easily check related announcements not only on the Maalsem website but also on kakaotalk. 

 

Please keep your interest and add kakaotalk friends. 

 

You who do not have kakaotalk ID can create your ID after downloading kakaotalk from playstore or appstore. 

 

Thanks

 

http://pf.kakao.com/_DMaYK  

You can add friends directly by clicking on the link above. 

 Chào bn chúng tôi là Maalsam.

  

Đ kết ni vi các bn mt cách nhanh chóng và tin li hơn chúng tôi đã to tài khon kakaotalk.


Gi đây, các bn có th liên h trc tiếp vi đi ngũ qun lý Maalsam ca chúng tôi thông qua kakaotalk.

 

T gi bn có th d dàng kim tra các thông báo liên quan trên Kakaotalk cũng như trên trang web Maalsam.

 

Chúng tôi mong rng bn s dành nhiu s quan tâm hơn ti Maalsam và hãy thêm Maalsam vào danh b kakaotalk ca mình.

 

Nếu bn chưa có tài khon kakaotalk bn có th tng dng kakaotalk  và to tài khon.

 

Cám ơn bn!

 

http://pf.kakao.com/_DMaYK 

 

Click vào đường link này bn có th thêm Maalsam vào danh b ca mình.