Home 고객센터 공지사항

공지사항

학습자 필수 공지사항

작성자 말샘
작성일 2021.05.18
조회수 1,081

안녕하세요. 말샘입니다 .

현재 수강신청 및 레벨테스트 신청을 할 때 일어나는 오류를 수정하였습니다.

학습자 분들은 수강신청 및 레벨테스트는 한국시간으로 체크하셔야합니다. 

그 외 궁금한 점이 있으면 댓글로 문의 남겨주세요.


Hello. It's a 말샘.

Corrected the error that occurs when applying for the current course registration and level test.

Learners should check course registration and level test in Korean time.

If you have any other questions, please leave an inquiry in the comments.


Xin chào các bạn, mình là 말샘

Hiện tại tôi đã sửa lỗi khi đăng ký học và kiểm tra trình độ.

Những bạn học sinh phải đăng ký học và kiểm tra trình độ theo giờ Hàn Quốc.

Nếu các bạn còn thắc mắc gì khác thì hãy để lại bình luận nha