Home 고객센터 공지사항

공지사항

8월15일 공휴일 안내

작성자 최고관…
작성일 2022.08.09
조회수 381

안녕하세요.Maalsam입니다.

8월15일(월요일)은 광복절로 공휴일입니다.

이날은 휴무이며 수업 또한 없습니다.

참조하세요.

 

감사합니다

 

 


 

 

Hello. 

This is Maalsam.

 

August 15 (Monday) is a public holiday in Korea for Liberation Day.

It will be a day off and there are no classes. 

 

Please refer to this.

 

Thanks

 

 


 

 

Xin chào.

Đây là Maalsam.

Ngày 15 tháng 8 (thứ Hai) là một ngày nghỉ lễ ở Hàn Quốc cho Ngày Giải phóng.

Nó sẽ là một ngày nghỉ và không có lớp học.

Hãy tham khảo điều này.


 

Cảm ơn