Home 고객센터 공지사항

공지사항

6월6일 공휴일 안내

작성자 최고관…
작성일 2022.06.03
조회수 340

안녕하세요.Maalsam입니다.

6월6 일(월요일)은 현충일로 공휴일입니다.

이날은 휴무이며 수업 또한 없습니다.

참조하세요.

 

감사합니다.

 

 


 

 

Hello, this is Maalsam.

 

6th, June (Monday) is a public holiday in Korea, it's the Memorial Day of the Korean War. 

We will be closed on this day and there will be no classes as well. 

Please note this.

 

Thanks

  

 

Xin chào, đây là Maalsam.Ngày 6 tháng 6 (Thứ Hai) là một ngày lễ ở Hàn Quốc, đó là Ngày tưởng niệm Chiến tranh Triều Tiên.

Chúng tôi sẽ đóng cửa vào ngày này và cũng sẽ không có lớp học.

Hãy lưu ý điều này.


Cảm ơn