Home 고객센터 공지사항

공지사항

5월 5일 공휴일 안내

작성자 최고관…
작성일 2022.05.03
조회수 656

안녕하세요. 말샘입니다.

5월 5일(목요일)은 어린이날로 공휴일입니다.

이날은 저희 관리팀도 휴무이며 수업 또한 진행하지 않습니다.


감사합니다

 


 

 

Hello, this is Maalsam.

5th, May (Thursday) It is a national holiday in Korea, it's Children's Day. 

So, our admin team also will be closed and there are no classes on that day. 

Your class will be extended by one day instead of this national holiday in Korea. 

 

If you have any questions, please contact us by email.

Thanks

 

 


 

 

replica watches1:1 best edition replica watches高仿手表

Xin chào, đây là Maalsam.

Ngày 5 tháng 5 (Thứ năm) Đây là một ngày lễ quốc gia ở Hàn Quốc, đó là Ngày trẻ em.

Vì vậy, nhóm quản trị viên của chúng tôi cũng sẽ đóng cửa và không có lớp học vào ngày đó.

Lớp học của bạn sẽ được kéo dài thêm một ngày thay vì ngày lễ quốc gia này ở Hàn Quốc.

 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email.

Thanks